Исус Навин 7:6

Исус Навин 7:6 РИ ББД

Тогава Исус раздра дрехите си и падна по лице на земята пред Господния ковчег, където той и Израилевите старейшини лежаха до вечерта, и посипаха пръст върху главите си.
РИ ББД: Библия, ревизирано издание
Споделяне