Kitabul Mukkadas (MBCL)

বাংলা [Bengali (Bangla)]

Lees Hierdie Weergawe: Kitabul MukkadasKlank Bybel: Kitabul Mukkadas

Since 87% people are from Muslim background, Christian community felt the need to produce material for the Majority people to reach them.

Uitgewer

Bangladesh Bible Society

Ander Weergawes van Die Publiseerder

Bawm Common Language Bible VersionKitabul MukkadasPobitro BaibelSantali Common Language New Testamentপবিত্র বাইবেল (কেরী ভার্সন)

Beskikbare Weergawes

Totale Weergawes:1,908
Totale Tale:1,318

Maak hierdie Bybelweergawe jou keuse

Kleurmerk of Boekmerk jou gunsteling verse, maak Versbeelde wat jy kan deel, en maak notas by Bybelgedeeltes, wat jy as aanhegsel kan gebruik vir privaat of openbare gebruik.

Skep Jou Gratis Rekening

Gratis Leesplanne en Oordenkings

Bybelplanne help jou om elke dag in God se Woord te delf, 'n kort stukkie op 'n keer.

Deursoek Al die Leesplanne

Laai die Gratis Bybel Toep af

Mense by die miljoene gebruik die Bible App™ om God se Woord deel van hul daaglikse lewens te maak. Laai die gratis toep af om toegang tot jou boekmerke, notas en leesplanne van enige plek af te verkry. Geniet honderde weergawes, insluitende klank, alles op jou mobiele toestel.