English Standard Version (ESV)

English

Lees Hierdie Weergawe: English Standard VersionKlank Bybel: English Standard Version

This digital work contains the Holy Bible, English Standard Version® (ESV®), copyright © 2001 by Crossway, a publishing ministry of Good News Publishers. ESV Text Edition: 2016. Used by permission. All rights reserved.

The Holy Bible, English Standard Version (ESV) is adapted from the Revised Standard Version of the Bible, copyright Division of Christian Education of the National Council of the Churches of Christ in the U.S.A. All rights reserved.

English Standard Version, ESV, and the ESV logo are registered trademarks of Good News Publishers. Used by permission.

ESV Hear the Word Audio Bible © 2016 Crossway.

Uitgewer

Crossway

Ander Weergawes van Die Publiseerder

English Standard VersionThe Greek New Testament

Beskikbare Weergawes

Totale Weergawes:2,001
Totale Tale:1,357

Maak hierdie Bybelweergawe jou keuse

Kleurmerk of Boekmerk jou gunsteling verse, maak Versbeelde wat jy kan deel, en maak notas by Bybelgedeeltes, wat jy as aanhegsel kan gebruik vir privaat of openbare gebruik.

Skep Jou Gratis Rekening

Gratis Leesplanne en Oordenkings

Bybelplanne help jou om elke dag in God se Woord te delf, 'n kort stukkie op 'n keer.

Deursoek Al die Leesplanne

Laai die Gratis Bybel Toep af

Mense by die miljoene gebruik die Bible App™ om God se Woord deel van hul daaglikse lewens te maak. Laai die gratis toep af om toegang tot jou boekmerke, notas en leesplanne van enige plek af te verkry. Geniet honderde weergawes, insluitende klank, alles op jou mobiele toestel.