NBG-vertaling 1951 (NBG51)

Nederlands [Dutch]

Lees Hierdie Weergawe: NBG-vertaling 1951

Vanaf het einde van de achttiende eeuw werd de Statenvertaling – in die tijd de meest gebruikte Nederlandse bijbelvertaling - minder toegankelijk en begin twintigste eeuw waren velen het erover eens dat deze vertaling eigenlijk niet meer voldeed. Pogingen in de negentiende eeuw om de Statenvertaling te vervangen waren mislukt. In 1911 besloot een aantal theologen een nieuwe Nederlandse vertaling te maken die in de breedte van de kerken gebruikt kon worden en in taalgebruik niet te zeer van de Statenvertaling af zou wijken. In 1927 ondersteunde het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) deze onderneming en kwam er schot in. De vertalers waren afkomstig uit verschillende protestantse kerken en maakten deel uit van verschillende theologische richtingen. In 1939 verscheen het Nieuwe Testament en in 1951 de volledige Bijbel. De NBG-vertaling 1951 werd al heel snel door de meerderheid van de protestantse kerken in gebruik genomen, en is lange tijd de meest gebruikte vertaling geweest binnen de protestantse kerken.


Tekstovername

De tekst van de NBG-vertaling 1951 mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) vrijelijk worden geciteerd en/of gedrukt tot een maximum van 50 verzen, mits het aantal geciteerde woorden niet meer bedraagt dan 50% van een bijbelboek en/of dan 50% van de tekst van het werk waarin ze worden geciteerd.

De volgende copyrightvermelding moet vermeld worden:

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de NBG-vertaling 1951, © Nederlands Bijbelgenootschap 1951.


Text usage

The text of the NBG-vertaling 1951 may be freely quoted and/or printed without prior written permission from the copyright holder(s) up to a maximum of 50 verses, if the number of words quoted does not amount to more than 50% of a biblical book and/or than 50% of the text of the work in which they are quoted.

The following copyright notice must be included:

The biblical text in this publication has been taken from the NBG-vertaling 1951, © Netherlands Bible Society 1951.

Uitgewer

Netherlands Bible Society

Ander Weergawes van Die Publiseerder

NBG-vertaling 1951

Beskikbare Weergawes

Totale Weergawes:2,001
Totale Tale:1,357

Maak hierdie Bybelweergawe jou keuse

Kleurmerk of Boekmerk jou gunsteling verse, maak Versbeelde wat jy kan deel, en maak notas by Bybelgedeeltes, wat jy as aanhegsel kan gebruik vir privaat of openbare gebruik.

Skep Jou Gratis Rekening

Gratis Leesplanne en Oordenkings

Bybelplanne help jou om elke dag in God se Woord te delf, 'n kort stukkie op 'n keer.

Deursoek Al die Leesplanne

Laai die Gratis Bybel Toep af

Mense by die miljoene gebruik die Bible App™ om God se Woord deel van hul daaglikse lewens te maak. Laai die gratis toep af om toegang tot jou boekmerke, notas en leesplanne van enige plek af te verkry. Geniet honderde weergawes, insluitende klank, alles op jou mobiele toestel.