New Messianic Version Bible (NMV)

English

Lees Hierdie Weergawe: New Messianic Version Bible

About The New Messianic Version

This version of the Bible has some unique features not found in others that are intended to help you understand how intimately GOD loves and interacts with his creation. Throughout, you will find notations in line with and to the right of many words to further explain the meaning of individual words, names of God, or concepts expressed in the original languages. For example, The actual names of people have been translated as much as possible, because doing so allows deeper understanding of the meaning and context of Bible passages. 

Uitgewer

TovRose

Ander Weergawes van Die Publiseerder

New Messianic Version Bible

Beskikbare Weergawes

Totale Weergawes:1,905
Totale Tale:1,315

Maak hierdie Bybelweergawe jou keuse

Kleurmerk of Boekmerk jou gunsteling verse, maak Versbeelde wat jy kan deel, en maak notas by Bybelgedeeltes, wat jy as aanhegsel kan gebruik vir privaat of openbare gebruik.

Skep Jou Gratis Rekening

Gratis Leesplanne en Oordenkings

Bybelplanne help jou om elke dag in God se Woord te delf, 'n kort stukkie op 'n keer.

Deursoek Al die Leesplanne

Laai die Gratis Bybel Toep af

Mense by die miljoene gebruik die Bible App™ om God se Woord deel van hul daaglikse lewens te maak. Laai die gratis toep af om toegang tot jou boekmerke, notas en leesplanne van enige plek af te verkry. Geniet honderde weergawes, insluitende klank, alles op jou mobiele toestel.