Ngudradreadrekadhane Ka Sisiu 魯凱語聖經 (NDV)

Ngudradrekai [Rukai]

Lees Hierdie Weergawe: Ngudradreadrekadhane Ka Sisiu 魯凱語聖經

© The Bible Society in Taiwan, 2017

All rights reserved

© 臺灣聖經公會版權所有,2017

Uitgewer

Bible Society in Taiwan

Ander Weergawes van Die Publiseerder

Ngudradreadrekadhane Ka Sisiu 魯凱語聖經客語聖經 – 現代臺灣客語譯本,新舊約全書客語聖經 – 漢字版

Beskikbare Weergawes

Totale Weergawes:1,893
Totale Tale:1,306

Maak hierdie Bybelweergawe jou keuse

Kleurmerk of Boekmerk jou gunsteling verse, maak Versbeelde wat jy kan deel, en maak notas by Bybelgedeeltes, wat jy as aanhegsel kan gebruik vir privaat of openbare gebruik.

Skep Jou Gratis Rekening

Gratis Leesplanne en Oordenkings

Bybelplanne help jou om elke dag in God se Woord te delf, 'n kort stukkie op 'n keer.

Deursoek Al die Leesplanne

Laai die Gratis Bybel Toep af

Mense by die miljoene gebruik die Bible App™ om God se Woord deel van hul daaglikse lewens te maak. Laai die gratis toep af om toegang tot jou boekmerke, notas en leesplanne van enige plek af te verkry. Geniet honderde weergawes, insluitende klank, alles op jou mobiele toestel.