New English Translation (net)

English

Lees Hierdie Weergawe: New English Translation

The NET Bible is a completely new translation of the Bible with 60,932 translators’ notes! It was completed by more than 25 scholars – experts in the original biblical languages - who worked directly from the best currently available Hebrew, Aramaic, and Greek texts. Turn the pages and see the breadth of the translators’ notes, documenting their decisions and choices as they worked. The translators’ notes make the original languages far more accessible, allowing you to look over the translator's shoulder at the very process of translation. This level of documentation is a first for a Bible translation, making transparent the textual basis and the rationale for key renderings (including major interpretive options and alternative translations). This unparalleled level of detail helps connect people to the Bible in the original languages in a way never before possible without years of study of Hebrew, Aramaic, and Greek. It unlocks the riches of the Bible’s truth from entirely new perspectives.

To learn more about the NET Bible download the Copyright and About PDF: http://ext.youversion.com/pdf/net.pdf.

Uitgewer

Biblical Studies Press

Ander Weergawes van Die Publiseerder

New English Translation

Beskikbare Weergawes

Totale Weergawes:2,001
Totale Tale:1,357

Maak hierdie Bybelweergawe jou keuse

Kleurmerk of Boekmerk jou gunsteling verse, maak Versbeelde wat jy kan deel, en maak notas by Bybelgedeeltes, wat jy as aanhegsel kan gebruik vir privaat of openbare gebruik.

Skep Jou Gratis Rekening

Gratis Leesplanne en Oordenkings

Bybelplanne help jou om elke dag in God se Woord te delf, 'n kort stukkie op 'n keer.

Deursoek Al die Leesplanne

Laai die Gratis Bybel Toep af

Mense by die miljoene gebruik die Bible App™ om God se Woord deel van hul daaglikse lewens te maak. Laai die gratis toep af om toegang tot jou boekmerke, notas en leesplanne van enige plek af te verkry. Geniet honderde weergawes, insluitende klank, alles op jou mobiele toestel.