MATTEUS 10:32-33

MATTEUS 10:32-33 AFR83

“Elkeen wat hom voor die mense openlik vir My uitspreek, vir hom sal Ek My ook openlik uitspreek voor my Vader wat in die hemel is. Maar hom wat My voor die mense verloën, sal Ek ook verloën voor my Vader wat in die hemel is.”
AFR83: Afrikaans 1983
Deel