KLAAGLIEDERE 3:5

KLAAGLIEDERE 3:5 AFR83

Hy het my toegebou met 'n muur van gif en ontbering rondom my.
AFR83: Afrikaans 1983
Deel