KLAAGLIEDERE 3:44

KLAAGLIEDERE 3:44 AFR83

U het U met 'n wolk omhul sodat geen gebed na U kon deurkom nie
AFR83: Afrikaans 1983
Deel