JOB 16:9

JOB 16:9 AFR83

God het my in sy toorn verskeur en vervolg, in sy woede het Hy my lewe bedreig, Hy, my Teëstander, deurboor my met sy oë.
AFR83: Afrikaans 1983
Deel