TITUS 1
AFR53

TITUS 1

1
Opskrif en seëngroet.
1PAULUS, 'n dienskneg van God en 'n apostel van Jesus Christus, volgens die geloof van die #Lk. 18:7; Rom. 8:33uitverkorenes van God en #II Tim. 2:25die kennis van die waarheid wat na die godsaligheid is,
2in die hoop van die ewige lewe wat God, #II Tim. 2:13wat nie kan lieg nie, van #II Tim. 1:9ewigheid af beloof het,
3en #I Tim. 2:6op die regte tyd sy woord bekend gemaak het deur die prediking wat aan my toevertrou is, #I Tim. 1:1ooreenkomstig die gebod van #Lk. 1:47; Tit. 2:10; 3:4God, ons Verlosser — aan #II Kor. 2:12Titus, my #I Tim. 1:2ware kind volgens die gemeenskaplike geloof:
4Genade, barmhartigheid, vrede van God die Vader en die Here Jesus Christus, ons Verlosser!
Titus word belas met die bestuur van die gemeente van Kreta en met die bestryding van die valse leraars.
5 # I Tim. 1:3 OM hierdie rede het ek jou in Kreta agtergelaat, dat jy nog verder sou regmaak wat oorgebly het, en van stad tot stad #I Tim. 5:17,19ouderlinge #Hand. 14:23; II Tim. 2:2sou aanstel soos ek jou beveel het —
6 # Tot vers 8: I Tim. 3:2-4 as iemand onberispelik is, die man van een vrou, gelowige kinders het wat nie beskuldig word van losbandigheid of tugteloos is nie.
7Want 'n opsiener moet as 'n #I Kor. 4:1,2rentmeester van God onberispelik wees, nie eiesinnig, nie oplopend, geen drinker, geen vegter, geen vuilgewinsoeker nie;
8maar gasvry, een wat die goeie liefhet, ingetoë, regverdig, heilig, een wat homself beheers;
9 # I Tim. 1:19; II Tim. 1:13; 3:14 een wat vashou aan #I Tim. 1:15die betroubare woord wat volgens die leer is, sodat hy in staat kan wees om met die gesonde leer te vermaan sowel as om die teësprekers te weerlê.
10Want daar is baie wat tugteloos is, wat onsin praat en verleiers is, veral die #Hand. 15:1; Gal. 2:12wat uit die besnydenis is;
11hulle mond moet gestop word. Hulle keer hele huise onderstebo deur te leer wat nie betaam nie, #I Tim. 6:5; Judas 16ter wille van vuil wins.
12Een uit hulle, hul eie profeet, het gesê: Die Kretense is altyd leuenaars, ongediertes, lui buike.
13Hierdie getuienis is waar. Daarom #I Tim. 5:20moet jy hulle skerp bestraf, sodat #Tit. 2:2hulle gesond in die geloof kan wees,
14en #I Tim. 1:4hulle nie besig hou met #I Tim. 6:20Joodse fabels en gebooie van mense wat van die waarheid afwyk nie.
15 # Lk. 11:41; Rom. 14:20 Alle dinge is rein vir die reines; vir die besoedeldes en ongelowiges egter is niks rein nie, maar hulle #Rom. 1:28; I Tim. 6:5verstand sowel as hulle gewete is besoedel.
16Hulle bely dat hulle God ken, maar hulle #I Tim. 5:8verloën Hom deur die werke, omdat hulle gruwelik en ongehoorsaam is en ongeskik vir elke goeie werk.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953