PSALMS 94
AFR53

PSALMS 94

94
Triomf van die reg.
1GOD van wraak, o Here, God #Deut. 32:35; Nah. 1:2van wraak, verskyn in ligglans!
2Verhef U, o #Gén. 18:25regter van die aarde, vergeld die trotsaards hulle dade!
3 # Ps. 74:10 Hoe lank sal die goddelose, o Here, hoe lank sal die goddelose jubel?
4Hulle smaal, hulle praat onbeskaamd — al die werkers van ongeregtigheid verhef hulle.
5 o Here, hulle verbrysel u volk, en hulle verdruk u erfdeel.
6Hulle maak die weduwee en die vreemdeling dood en vermoor die wese
7 # Job 22:13 en sê: Die Here sien dit nie, en die God van Jakob merk dit nie.
8Let op, o onverstandiges onder die volk, en julle dwase, wanneer sal julle verstandig word?
9Sou #Ex. 4:11Hy wat die oor plant, nie hoor nie, of Hy wat die oog formeer, nie sien nie?
10Sou Hy wat #Rom. 1:20; 2:14,15die nasies tugtig, nie straf nie — #Jes. 28:26Hy wat die mens kennis leer?
11 # I Kor. 3:20 Die Here ken die gedagtes van die mense — dat hulle nietigheid is.
12Welgeluksalig is die man, o Here, wat U #I Kor. 11:32onderrig en wat U leer uit u wet,
13om hom rus te gee van die dae van teëspoed, totdat #Ps. 55:24die kuil vir die goddelose gegrawe word.
14Want #I Sam. 12:22; Rom. 11:2die Here sal sy volk nie verwerp en sal sy erfdeel nie verlaat nie;
15want die regspraak sal terugkeer tot geregtigheid, en al die opregtes van hart sal dit volg.
16Wie sal vir my optree teen die kwaaddoeners? Wie sal my bystaan teen die werkers van ongeregtigheid?
17 # Ps. 124:1,2 As die Here vir my nie 'n hulp was nie, dan het my siel gou in die stilte gewoon.
18As ek dink: #Ps. 38:17My voet wankel — dan ondersteun u goedertierenheid my, o Here!
19As my gedagtes binne-in my vermenigvuldig, dan verkwik u vertroostinge my siel.
20Het die regterstoel wat onheil stig, met U gemeenskap; wat moeite versin #Jes. 1:23teen die insettinge in?
21Hulle bestorm die lewe van die regverdige en #Ex. 23:7; Mt. 27:4veroordeel onskuldige bloed.
22Maar die Here is 'n rotsvesting vir my, en my God #Ps. 95:1die rots van my toevlug.
23En Hy laat hulle ongeregtigheid op hulle terugkeer en verdelg hulle in hul boosheid; die Here onse God verdelg hulle.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953