PSALMS 34
AFR53

PSALMS 34

34
Die Here beskerm die gelowige.
1 'n PSALM van Dawid, toe #I Sam. 21:13hy hom kranksinnig gehou het voor Abiméleg en dié hom weggejaag het, sodat #I Sam. 21:14,15; 22:1hy heengegaan het.
2 Alef. Ek wil die Here #Efés. 5:20altyd loof; sy lof sal altyddeur in my mond wees.
3 Bet. My siel sal #Lk. 1:46hom beroem in die Here; die ootmoediges sal dit hoor en bly wees.
4 Gimel. Maak die Here saam met my groot, en laat ons saam sy Naam verhef!
5 Dalet. Ek het die Here gesoek, en Hy het my geantwoord en my uit al my vrees gered.
6 He. Hulle het Hom aangesien en gestraal van vreugde, en hulle aangesig hoef nie rooi van skaamte te word nie.
7 Sajin. Hierdie ellendige het geroep, en die Here het gehoor, en Hy het hom uit al sy benoudhede verlos.
8 Get. #Ex. 23:20 ens.; Jes. 63:9Die Engel van die Here #Sag. 9:8; sien Gén. 32:2trek 'n laer rondom die wat Hom vrees, en red hulle uit.
9 Tet. Smaak en sien dat die Here goed is; #Ps. 2:12welgeluksalig is die man wat by Hom skuil!
10 Jod. Vrees die Here, o sy heiliges, want die wat Hom vrees, het geen gebrek nie.
11 Kaf. #Job 4:10,11Die jong leeus ly armoede en het honger; maar die wat die Here soek, het geen gebrek aan enigiets nie.
12 Lamed. Kom, kinders, luister na my; ek wil julle die vrees van die Here leer.
13 Mem. #I Petr. 3:10-12Wie is die man wat lus het in die lewe, wat dae liefhet om die goeie te sien?
14 Noen. Bewaar jou tong vir wat verkeerd is, en jou lippe dat hulle nie bedrog spreek nie.
15 Samek. #Ps. 37:27; sien Job 28:28Wyk af van wat verkeerd is, en doen wat goed is; soek die vrede en #Rom. 14:19; Hebr. 12:14jaag dit na.
16 Ajin. #Ps. 33:18Die oë van die Here is op die regverdiges, en sy ore tot hulle hulpgeroep.
17 Pe. #Jer. 44:11Die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners, #Job 18:17om hulle gedagtenis van die aarde af uit te roei.
18 Sade. Hulle roep, en die Here hoor, en Hy red hulle uit al hul benoudhede.
19 Kof. Die Here is naby die wat #Ps. 147:3gebroke is van hart, en Hy verlos die wat verslae is van gees.
20 Resj. #II Tim. 3:11,12Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit dié almal red die Here hom.
21 Sjin. Hy bewaar al sy bene: #Joh. 19:36nie een daarvan word gebreek nie.
22 Tau. Die onheil maak die goddelose dood; en die wat die regverdige haat, moet daarvoor boet.
23Die Here #Ps. 71:23; 103:4verlos die siel van sy knegte; en almal wat by Hom skuil, hoef nie te boet nie.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.


Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953