PSALMS 145
AFR53

PSALMS 145

145
Lofpsalm op die grootheid en goedheid van God.
1 'n #Ps. 100:1LOFLIED van Dawid.
Alef. o My God, o Koning, ek wil U verhoog en u Naam loof vir ewig en altyd.
2 Bet. Elke dag wil ek U loof en u Naam prys vir ewig en altyd.
3 Gimel. #Ps. 147:5Die Here is groot en baie lofwaardig, en sy grootheid is ondeurgrondelik.
4 Dalet. #Jes. 38:19Die een geslag prys u werke by die ander, en hulle verkondig u magtige dade.
5 He. Ek wil spreek van die glans van u heerlike majesteit en van u wonderbare dade.
6 Wau. En hulle sal spreek van die krag van u vreeslike dade, en u grootheid wil ek vertel.
7 Sajin. Hulle sal die gedagtenis van u grote goedheid laat uitstroom en jubel oor u geregtigheid.
8 Get. #Ex. 34:6Genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid.
9 Tet. #Ps. 100:5Die Here is vir almal goed, en sy barmhartighede is oor al sy werke.
10 Jod. #Ps. 19:2Al u werke loof U, o Here, en #Ps. 50:5u gunsgenote prys U.
11 Kaf. Hulle maak melding van die heerlikheid van u koninkryk en spreek van u mag,
12 Lamed. #Ps. 105:1om aan die mensekinders sy magtige dade bekend te maak en die glansryke heerlikheid van sy koninkryk.
13 Mem. #Ps. 10:16U koninkryk is 'n koninkryk van alle eeue, en u heerskappy duur deur al die geslagte.
14 Samek. #Ps. 37:17,24Die Here ondersteun almal wat val, en #Ps. 146:8Hy rig almal op wat neergeboë is.
15 Ajin. Die oë van almal wag op U, en #Ps. 104:27U gee hulle hul spys op die regte tyd.
16 Pe. U maak u hand oop en versadig alles wat lewe met welbehae.
17 Sade. #Ps. 116:5Die Here is regverdig in al sy weë en goedgunstig in al sy werke.
18 Kof. Die Here is naby almal wat Hom aanroep, almal wat Hom aanroep #Joh. 4:23,24in waarheid.
19 Resj. Hy vervul die wens van die wat Hom vrees, en Hy hoor hul hulpgeroep en verlos hulle.
20 Sjin. Die Here bewaar almal wat Hom liefhet, maar Hy verdelg al die goddelose.
21 Tau. My mond sal die lof van die Here uitspreek, en #Ps. 150:6laat alle vlees sy heilige Naam loof vir ewig en altyd.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.


Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953