PSALMS 139
AFR53

PSALMS 139

139
Die goddelike alwetendheid.
1 # Ps. 4:1 VIR die musiekleier. 'n Psalm van Dawid.
Here, #Ps. 44:22; Jer. 12:3U deurgrond en ken my.
2U ken #II Kon. 19:27my sit en my opstaan; U verstaan van ver my gedagte.
3U deurvors my gaan en my lê, en U is met al my weë goed bekend.
4Want daar is nog geen woord op my tong nie — of U, Here, #Hebr. 4:13U ken dit geheel en al.
5U #Job 19:8sluit my in van agter en van voor, en U #Job 9:33lê u hand op my.
6Om #Rom. 11:33dit te begryp, is te wonderbaar vir my, te hoog: ek kan daar nie by nie.
7 # Jer. 23:24 Waar sou ek heengaan van u Gees en waarheen #Jona 1:3vlug van u aangesig?
8 # Amos 9:2-4 Klim ek op na die hemel, U is daar; en #Job 26:6maak ek die doderyk my bed, kyk, U is daar!
9Neem ek #Mal. 4:2die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon,
10ook daar sou u hand my lei en u regterhand my vashou.
11En as ek sê: #Job 34:22Mag tog net die duisternis my oorval en die lig nag wees tot my beskutting,
12dan is selfs die duisternis vir U nie donker nie, en die nag gee lig soos die dag, die duisternis is soos die lig.
13Want Ú het #Spr. 8:22my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef.
14Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is; wonderbaar is u werke! En my siel weet dit alte goed.
15My gebeente was vir U nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig geweef in die dieptes van die aarde.
16U oë het my ongevormde klomp gesien; en in u boek is hulle almal opgeskrywe: dae dat alles bepaal was, toe nog geeneen van hulle daar was nie.
17Hoe kosbaar is dan vir my u gedagtes, o God! Hoe geweldig is hulle volle som nie!
18Wil ek hulle tel, hulle is meer as die sand; word ek wakker, dan is ek nog by U.
19 o God, as U tog maar #Jes. 11:4die goddelose wou ombring! En julle manne van bloed, gaan van my af weg!
20Hulle wat #Judas 15arglistig teen U spreek, u Naam ydellik verhef — u teëstanders!
21 Here, #II Kron. 19:2sou ek dié nie haat wat vir U haat, en #Ps. 119:158'n afsku hê van die wat teen U opstaan nie?
22Ek haat hulle met 'n volkome haat; vyande is hulle vir my!
23Deurgrond my, o God, en ken my hart; #Ps. 26:2toets my en ken my gedagtes;
24en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die #Jer. 6:16ewige weg!

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953