FILIPPENSE 3
AFR53

FILIPPENSE 3

3
Waarskuwing teen valse apostels. Vermaning om die vrugte van die Gees voort te bring.
1VERDER, my broeders, #Filip. 4:4; I Thes. 5:16verbly julle in die Here. Dit is vir my nie lastig om dieselfde dinge aan julle te skrywe nie, en dit gee julle sekerheid.
2Let op #Jes. 56:10; Gal. 5:15die honde; let op die slegte arbeiders; let op #Gal. 5:2die versnyding.
3Want #Rom. 2:29; Kol. 2:11óns is die besnydenis, ons wat God #Joh. 4:23,24in die Gees dien en in Christus Jesus roem en nie op die vlees vertrou nie;
4alhoewel ek rede het om ook te vertrou op die vlees. As iemand anders meen dat hy op die vlees kan vertrou, ek nog meer.
5Ek is besny op die agtste dag, #II Kor. 11:22uit die geslag van Israel, #Rom. 11:1uit die stam van Benjamin, 'n Hebreër uit die Hebreërs; wat die wet betref, #Hand. 23:6; 26:5'n Fariseër;
6 # Gal. 1:13,14 wat ywer betref, #Hand. 8:3'n vervolger van die gemeente; wat #Rom. 10:5die geregtigheid in die wet betref, onberispelik.
7Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag.
8Ja waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van #Joh. 17:3; Kol. 2:3die kennis van Christus Jesus, my Here, ter wille van wie ek alles prysgegee het en as drek beskou, om Christus as wins te verkry
9en in Hom gevind te word, nie met #Rom. 10:3,5my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met #Rom. 1:17; 3:21,22; 9:30; 10:6; Gal. 2:16dié wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof;
10sodat ek Hom kan ken en #Rom. 6:4die krag van sy opstanding en #II Kor. 1:5die gemeenskap aan sy lyde terwyl ek aan sy dood gelykvormig word,
11of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik.
12Nie dat ek dit al #I Kor. 13:12verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is.
13Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie.
14Maar een ding: #Lk. 9:62ek vergeet die dinge wat agter is en #I Kor. 9:24,26strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van #Hebr. 3:1die hoë roeping van God in Christus Jesus.
15Laat ons almal dan wat #Mt. 5:48; I Kor. 2:6volmaak is, so gesind wees; en as julle anders gesind is, sal God dit ook aan julle openbaar.
16Maar wat ons reeds bereik het — laat ons volgens dieselfde #Gal. 6:16reël wandel, #Filip. 2:2laat ons eensgesind wees.
17 # I Kor. 4:16; Filip. 4:9 Wees ook my navolgers, broeders, en let op die wat so wandel soos julle ons tot voorbeeld het.
18Want baie — van wie ek julle dit dikwels gesê het en nou ook onder trane sê — wandel as #II Kor. 11:13; Filip. 1:15,16vyande van die kruis van Christus.
19 # II Kor. 11:15 Hulle einde is die verderf, #Rom. 16:18hulle god is die buik en #II Kor. 11:12; Gal. 6:13hulle eer is in hulle #II Kor. 4:2skande; hulle #Rom. 8:5bedink aardse dinge.
20Want #Filip. 1:27ons burgerskap #Efés. 2:6; Kol. 3:1is in die hemele, van waar #I Kor. 1:7ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus,
21wat #I Kor. 15:43,48,49,58ons vernederde liggaam van gedaante sal #I Kor. 15:51verander, om #Rom. 8:29gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam #Efés. 1:19volgens die werking waardeur Hy ook #I Kor. 15:28alles aan Homself kan onderwerp.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953