RIGTERS 5:1

RIGTERS 5:1 AFR53

OP dié dag het Debóra en Barak, die seun van Abinóam, gesing en gesê
AFR53: Afrikaans 1933/1953
Deel