JESAJA 46
AFR53

JESAJA 46

46
Die gode van Babel en die God van Israel.
1 # Jes. 21:9; Jer. 50:2; 51:44 BEL het inmekaargesak, Nebo staan krom; hulle afgode is vir die diere en die vee; beelde wat julle rondgedra het, is opgelaai, 'n vrag vir die vermoeide diere.
2Saam staan hulle krom, inmekaargesak; hulle kon die vrag nie red nie, maar het self in gevangenskap gegaan.
3Luister na My, o huis van Jakob #Jes. 6:13en die hele oorblyfsel van die huis van Israel, julle wat deur My #Ps. 22:10; 71:6gedra is van die moederskoot af, opgeneem is van die geboorte af;
4en tot die ouderdom toe #Jes. 52:6; Ps. 102:27,28is Ék dieselfde, ja, tot die grysheid toe sal Ek julle dra; Ék het dit gedoen, en Ék sal julle opneem, en Ék sal dra en red.
5By wie wil julle My vergelyk en My net so maak en My gelykstel, dat ons eenders kan wees?
6 # Jes. 40:19 Hulle wat goud uit die geldsak skud en silwer afweeg met die weegskaal, huur 'n goudsmid, en hy maak daar 'n god van; #Jes. 44:15hulle kniel neer, ook buig hulle.
7 # Jes. 45:20; Jer. 10:5 Hulle hef hom op die skouer; hulle dra hom en sit hom op sy plek neer. Daar staan hy! Hy wyk nie van sy plek nie; ook al roep iemand hom, #Ps. 115:5hy antwoord nie; hy verlos hom nie uit sy benoudheid nie.
8Dink hieraan #I Sam. 4:9; I Kor. 16:13en wees beslis; neem dit ter harte, o afvalliges!
9 # Deut. 32:7 Dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat #Jes. 45:5Ek God is, en daar is geen ander nie; Ek is God, en daar is niemand soos Ek nie;
10 # Jes. 41:26 wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie; wat sê: #Spr. 19:21My raad sal bestaan, en #Jes. 44:28al wat my behaag, sal Ek doen;
11wat 'n roofvoël roep #Jes. 41:2,25uit die Ooste, die man van my raad uit 'n ver land; soos #Núm. 23:19Ek dit gespreek het, sal Ek dit ook laat kom; Ek het dit voorberei, Ek sal dit ook doen.
12Luister na My, julle wat hard is van hart, julle wat ver is van die geregtigheid!
13 # Ps. 85:10; Jes. 51:5 Ek bring my geregtigheid naby; dit is nie ver nie, en my heil #Háb. 2:3sal nie vertoef nie; en #Jes. 62:11Ek gee heil in Sion, aan Israel my heerlikheid.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953