HEBREËRS 12
AFR53

HEBREËRS 12

12
Volharding onder beproewinge volgens die voorbeeld van Christus.
1DAAROM dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en #II Kor. 7:1die sonde wat ons so maklik omring, #I Kor. 9:24en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê,
2die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en #I Kor. 1:8Voleinder van die geloof, #I Petr. 1:11wat vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en #Hebr. 1:3aan die regterkant van die troon van God gaan sit het.
3Want #Mt. 10:24 ens.; Joh. 15:20julle moet ag gee op Hom wat so 'n #I Petr. 2:23teëspraak van die sondaars teen Hom #Mt. 10:24 ens.; Joh. 15:20verdra het, sodat julle in jul siele nie vermoeid word en verslap nie.
4Julle het nog nie #Hebr. 10:32ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie.
5En julle het die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seuns spreek: #Spr. 3:11,12My seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie en beswyk nie as jy deur Hom bestraf word nie;
6want die Here tugtig hom wat Hy liefhet, en Hy kasty elke seun wat Hy aanneem.
7As julle die tugtiging verdra, #Deut. 8:5behandel God julle as seuns; want watter seun is daar wat die vader nie tugtig nie?
8Maar as julle sonder tugtiging is, #I Petr. 5:9wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie.
9Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad, en ons het vir hulle ontsag gehad; moet ons nie veel meer aan #Núm. 16:22die Vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie?
10Want húlle het ons wel 'n kort tydjie na hulle beste wete getugtig; maar Hy tot ons beswil, #II Petr. 1:4sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word.
11Nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid; later lewer dit egter 'n #Jak. 3:17,18vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is.
12Daarom, #Jes. 35:3rig die slap hande en die verlamde knieë weer op;
13en #Spr. 4:26maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat kreupel is, nie uit lit raak nie, maar #Gal. 6:1liewer gesond gemaak word.
14 # Rom. 14:19 Jaag die vrede na met almal, en #I Thes. 4:3die heiligmaking #Mt. 5:8waarsonder niemand die Here sal sien nie;
15en pas op dat #Gal. 5:4niemand in die genade van God veragter nie; dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie.
16Laat niemand 'n #Hebr. 13:4hoereerder #I Tim. 1:9wees nie, of 'n onheilige soos Esau, wat #Gén. 25:33vir één spysgereg sy eersgeboortereg verkoop het.
17Want julle weet dat hy, #Gén. 27:34 ens.toe hy ook later die seën wou beërwe, verwerp is, want hy het geen geleentheid vir berou gevind nie, al het hy dit met trane vurig begeer.
18Want julle het nie gekom by #Ex. 19:12,18-20'n tasbare berg nie en 'n brandende vuur en donkerheid en duisternis en storm
19en #Ex. 19:16basuingeklank en die geluid van woorde waarby die #Ex. 20:19hoorders gesmeek het dat hulle geen woord meer sou toegevoeg word nie —
20want hulle kon die gebod nie verdra nie: #Ex. 19:12 ens.selfs as 'n dier die berg aanraak, moet dit gestenig word of met 'n pyl neergeskiet word.
21En Moses, #Ex. 19:16so vreeslik was die gesig, het gesê: Ek is verskrik en ek sidder.
22Maar julle het gekom by #Openb. 14:1die berg Sion en #Hebr. 11:10,16; 13:14die stad van die lewende God, die #Gal. 4:26hemelse Jerusalem en tienduisende engele,
23by die feestelike vergadering en #Hebr. 2:12die gemeente van #Ex. 4:22eersgeborenes #Lk. 10:20wat in die hemele opgeskrywe is, en by God, die Regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges,
24en by Jesus, #Hebr. 8:6die Middelaar van die nuwe testament, en #I Petr. 1:2die bloed van die besprenkeling wat van #Hebr. 7:19beter dinge spreek as Abel.
25Pas op dat julle Hom wat spreek, nie afwys nie; want #Hebr. 2:3as húlle nie ontvlug het nie wat Hom afgewys het toe #Hebr. 8:5Hy op aarde 'n goddelike waarskuwing gegee het, veel minder óns wat ons van Hom afkeer nou dat Hy uit die hemele spreek.
26 # Vers 19 Toe het sy stem die aarde geskud; maar nou het Hy belowe en gesê: #Hag. 2:6Nog een maal laat Ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemel bewe.
27En hierdie woord: nog een maal, wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly.
28Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees, en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees.
29Want onse #Deut. 4:24God is 'n #Ps. 21:10; II Thes. 1:8verterende vuur.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953