EFÉSIËRS 3
AFR53

EFÉSIËRS 3

3
Die verborgenheid van die roeping van die heidene. Die apostelskap van Paulus.
1OM hierdie rede is ek, Paulus, die gevangene van Christus Jesus vir julle wat heidene is —
2as julle ten minste gehoor het van #Kol. 1:25die bediening #Rom. 1:5van die genade van God wat aan my verleen is vir julle,
3dat Hy aan my #Hand. 22:17 ens.deur 'n openbaring #Efés. 3:9bekend gemaak het die verborgenheid, #Efés. 1:9,10soos ek tevore kortliks geskryf het;
4waardeur julle, as julle dit lees, my insig in #Efés. 6:19die verborgenheid van Christus kan verstaan,
5wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is nie soos dit nou aan sy heilige #Efés. 2:20apostels en profete geopenbaar is deur die Gees, naamlik
6dat die heidene #Gal. 3:29mede-erfgename is en medelede #Efés. 2:16van die liggaam en mededeelgenote aan sy belofte in Christus deur die evangelie
7 # Kol. 1:23,25 waarvan ek 'n dienaar geword het, volgens die gawe van die genade van God wat aan my gegee is #Efés. 1:19ooreenkomstig die werking van sy krag.
8Aan my, #I Kor. 15:9; I Tim. 1:15die geringste van al die heiliges, is hierdie genade gegee om onder die heidene die evangelie van die onnaspeurlike #Efés. 1:7rykdom van Christus te verkondig,
9en vir almal aan die lig te bring wat die gemeenskap is van die verborgenheid wat van alle eeue af verborge was in God #Joh. 1:3; Efés. 2:10wat alles geskape het deur Jesus Christus,
10sodat nou deur die gemeente aan die #Efés. 1:21owerhede en magte #Efés. 1:3in die hemele die menigvuldige #Jes. 57:19wysheid van God bekend gemaak kan word,
11 # Efés. 1:11 volgens die ewige voorneme wat Hy opgevat het in Christus Jesus, onse Here,
12in wie ons die #Hebr. 4:16vrymoedigheid en die #Efés. 2:18toegang het met vertroue deur #Mk. 11:22die geloof in Hom.
13Daarom bid ek dat julle #Lk. 18:1nie moedeloos word by my verdrukkinge ter wille van julle nie. #II Kor. 1:6Dit is julle eer.
Gebed van Paulus vir die Efésiërs.
14 # Efés. 3:1 OM hierdie rede #Rom. 14:11; Filip. 2:10buig ek my knieë voor die Vader van onse Here Jesus Christus,
15van wie elke geslag #Efés. 1:10in die hemele en op die aarde sy naam ontvang,
16dat Hy aan julle mag gee na #Efés. 1:18die rykdom van sy heerlikheid #I Kor. 16:13; Efés. 6:10; Kol. 1:11om met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens,
17 # Efés. 2:22 sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle #Kol. 2:7wat in die liefde gewortel en gegrond is,
18en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is,
19en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al #Efés. 1:23die volheid van God.
20 # Rom. 16:25; Judas 24 En aan Hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, #Efés. 1:19volgens die krag wat in ons werk,
21aan Hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus deur alle geslagte tot in ewigheid! Amen.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.


Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953