I JOHANNES 4
AFR53

I JOHANNES 4

4
Die valse leraars.
1GELIEFDES, #Mt. 24:4glo nie elke gees nie, maar #I Kor. 14:29; I Thes. 5:21stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want #I Joh. 2:18; Openb. 2:2baie #Mt. 7:15valse profete het in die wêreld uitgegaan.
2Hieraan ken julle die Gees van God: #Vers 15|1JN 4:15; I Joh. 5:1elke gees wat bely dat Jesus Christus #Joh. 1:14; I Tim. 3:16in die vlees gekom het, is uit God;
3en elke gees #II Joh. 7wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie; en dit is die gees van die #I Joh. 2:18Antichris waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld.
4Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat #Rom. 8:31Hy wat in julle is, groter is as #Joh. 12:31hy wat in die wêreld is.
5Hulle is uit die wêreld; daarom praat hulle uit die wêreld, en #Joh. 15:19die wêreld luister na hulle.
6Ons is uit God; #Joh. 8:47; 10:27; 18:37hy wat God ken, luister na ons; hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons #Joh. 14:17die Gees van die waarheid en die gees van die dwaling.
God is liefde. Om God lief te hê en die broeders lief te hê.
7GELIEFDES, laat ons mekaar liefhê; want die liefde is uit God, en elkeen wat liefhet, is uit God gebore en ken God.
8 # I Joh. 3:10 Hy wat nie liefhet nie, het God nie geken nie, want #Vers 16God is liefde.
9 # I Joh. 3:16 Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat #Joh. 3:16God sy eniggebore Seun in die wêreld gestuur het, #I Joh. 5:11sodat ons deur Hom kan lewe.
10Hierin is die liefde: #Joh. 15:16; vers 19nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat Hy ons liefgehad het en sy Seun gestuur het #I Joh. 2:2as 'n versoening vir ons sondes.
11Geliefdes, as God ons so liefgehad het, #Joh. 13:34behoort ons ook mekaar lief te hê.
12 # Joh. 1:18 Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar liefhet, #I Joh. 2:24bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword.
13Hieraan weet ons dat ons in Hom bly en Hy in ons, #I Joh. 3:24dat Hy ons van sy Gees gegee het.
14En #I Joh. 1:1ons het aanskou en ons getuig dat #Joh. 3:17die Vader die Seun #Joh. 4:42as Verlosser van die wêreld gestuur het.
15 # Vers 2 Elkeen wat bely #I Joh. 5:5dat Jesus die Seun van God is — God bly in hom, en hy in God.
16En ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en geglo. #Vers 8God is liefde; en hy wat in die liefde bly, bly in God, en God in hom.
17Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat #I Joh. 2:28ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag; want soos Hy is, is ons ook in hierdie wêreld.
18Daar is geen vrees in die liefde nie; maar #Rom. 8:15die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie.
19 # Vers 10 Ons het Hom lief, omdat Hy ons eerste liefgehad het.
20 # I Joh. 3:17 As iemand sê: Ek het God lief — en sy broeder haat, #I Joh. 2:4is hy 'n leuenaar; want wie sy broeder wat hy gesien het, nie liefhet nie, hoe kan hy God liefhê wat hy nie gesien het nie?
21En hierdie gebod het ons van Hom dat hy wat God liefhet, ook sy broeder moet liefhê.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.


Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953