I KORINTHIËRS 7
AFR53

I KORINTHIËRS 7

7
Antwoord op die vrae van die Korinthiërs oor die huwelik.
1MET betrekking tot die dinge waaroor julle aan my geskryf het — #I Kor. 7:8,26dit is goed vir 'n man om 'n vrou nie aan te raak nie.
2Maar vanweë #I Kor. 6:18die hoererye moet elke man sy eie vrou hê, en elke vrou moet haar eie man hê.
3 # I Petr. 3:7 Die man moet aan die vrou die verskuldigde welwillendheid bewys, en net so ook die vrou aan die man.
4Die vrou het nie mag oor haar eie liggaam nie, maar die man; en net so ook het die man nie mag oor sy eie liggaam nie, maar die vrou.
5Onttrek julle nie aan mekaar nie, behalwe met wedersydse ooreenstemming vir 'n tyd lank om julle aan vas en gebed te kan wy; en kom weer bymekaar, sodat die Satan julle nie in versoeking bring deur julle gebrek aan selfbeheersing nie.
6Maar dit sê ek by wyse van toelating, nie #I Kor. 7:10,12,40by wyse van gebod nie.
7Want ek wens dat alle mense #I Kor. 7:8; 9:5soos ek was; maar #I Kor. 12:4elkeen het sy eie genadegawe van God, #Mt. 19:11die een so en die ander weer anders.
8Maar vir die ongetroudes en die weduwees sê ek, #I Kor. 7:1,26dit is vir hulle goed as hulle bly #I Kor. 7:7soos ek;
9maar #I Tim. 5:14as hulle hul nie kan beheers nie, laat hulle trou; want dit is beter om te trou as om van begeerte te brand.
10En aan die getroudes beveel ek — #I Kor. 7:6,25nie ek nie, maar die Here — #Mt. 5:32dat die vrou nie van die man moet skei nie;
11en as sy tog van hom skei, moet sy ongetroud bly, of haar met haar man versoen; en dat die man sy vrou nie moet verstoot nie.
12Maar #I Kor. 7:6,25vir die ander sê ek — #I Kor. 7:6,25nie die Here nie — as enige broeder 'n ongelowige vrou het en sy dit goedvind om met hom saam te lewe, moet hy haar nie verstoot nie;
13en as 'n vrou 'n ongelowige man het, en hy dit goedvind om met haar saam te lewe, moet sy hom nie verstoot nie.
14Want die ongelowige man is geheilig deur die vrou, en die ongelowige vrou is geheilig deur die man; want anders sou julle kinders onrein wees, maar nou is hulle heilig.
15Maar as die ongelowige wil skei, laat hom skei. In sulke gevalle is die broeder of suster nie gebonde nie. Maar #Rom. 8:30; 14:19God het ons tot vrede geroep.
16Want #I Petr. 3:1hoe weet jy, vrou, of jy die #Rom. 11:14man sal red; of hoe weet jy, man, of jy die vrou sal red?
17Maar #Rom. 12:3elkeen moet wandel net soos God hom dit toebedeel het, soos die Here elkeen geroep het. En #I Kor. 11:34so bepaal ek #I Kor. 4:17; 11:16; 14:33; II Kor. 11:28in al die gemeentes.
18Is iemand as 'n besnedene geroep — hy moet die besnydenis nie laat verander nie; #Hand. 15:1,5,19; Gal. 5:2is iemand as onbesnedene geroep — hy moet hom nie laat besny nie.
19 # Gal. 5:6 Die besnydenis is niks en die onbesnedenheid is niks, maar #I Joh. 2:3; 3:24die onderhouding van die gebooie van God.
20 # I Kor. 7:24 Laat elkeen in die roeping bly waarin hy geroep is.
21Is jy as slaaf geroep, laat dit jou nie kwel nie; maar as jy ook vry kan word, maak daar des te meer gebruik van.
22Want die slaaf wat in die Here geroep is, is 'n #Joh. 8:36; Filém. 16vrygemaakte van die Here; so is ook hy wat as vryman geroep is, 'n #Efés. 6:6; I Petr. 2:16slaaf van Christus.
23 # I Kor. 6:20 Julle is duur gekoop; moenie slawe van mense word nie.
24Laat elkeen, broeders, in die staat waarin hy geroep is, daarin bly voor God.
25In verband met die maagde #I Kor. 7:40; II Kor. 8:8,10; 11:17het ek geen bevel van die Here nie, maar ek gee my mening as #II Kor. 4:1iemand wat deur die barmhartigheid van die Here #I Kor. 4:2betroubaar is.
26Ek meen dat dit goed is vanweë die aanstaande nood — #I Kor. 7:1,8dat dit goed is vir 'n mens om so te bly.
27Is jy aan 'n vrou verbonde, moenie losmaking soek nie; is jy los van 'n vrou, moenie 'n vrou soek nie.
28 # I Kor. 7:11 Maar as jy tog trou, sondig jy nie; en as 'n maagd trou, sondig sy nie. Maar sulke mense sal verdrukking hê vir die vlees, en #II Kor. 1:23ek wil julle spaar.
29Maar dit sê ek, broeders, #Rom. 13:11die tyd is kort; van nou af moet ook die wat vroue het, wees asof hulle nie het nie;
30en die wat ween, asof hulle nie ween nie; en die wat bly is, asof hulle nie bly is nie; en die wat koop, asof hulle #II Kor. 6:10nie besit nie;
31en die wat hierdie wêreld gebruik, asof hulle dit nie ten volle gebruik nie; want #Jak. 1:10; 4:14; I Petr. 1:24; I Joh. 2:17die gedaante van hierdie wêreld gaan verby.
32En #Lk. 10:41,42ek wil hê dat julle onbesorg moet wees. #I Tim. 5:5Die ongetroude is besorg oor die dinge van die Here, hoe hy die Here sal behaag,
33maar die getroude is besorg oor die dinge van die wêreld, hoe hy die vrou sal behaag.
34Daar is ook onderskeid tussen 'n vrou en 'n maagd; die ongetroude is besorg oor die dinge van die Here om heilig te wees na die liggaam sowel as na die gees, maar die getroude is besorg oor die dinge van die wêreld, hoe sy die man sal behaag.
35Ek sê dit tot julle eie voordeel, nie om julle van jul vryheid te beroof nie, maar met die oog op 'n welvoeglike en onafgebroke toewyding aan die Here.
36Maar as iemand meen dat hy onwelvoeglik met sy maagd handel as sy oor die jeugdige leeftyd is, en dit so moet wees, laat hom doen wat hy wil. Hy sondig nie. Laat hulle trou.
37Maar hy wat in sy hart #I Kor. 15:58vasstaan en nie onder dwang verkeer nie, maar mag het oor sy eie wil en dit in sy eie hart besluit het om sy maagd te bewaar, hy doen goed.
38Daarom, ook hy wat in die huwelik uitgee, doen goed; maar hy wat in die huwelik nie uitgee nie, doen beter.
39'n #Rom. 7:2Vrou is deur die wet gebonde so lank as haar man lewe; maar as die man ontslaap het, is sy vry om te trou met wie sy wil, maar net #I Kor. 11:11; 15:58in die Here.
40Sy is egter gelukkiger as sy so bly, #I Kor. 7:25volgens my gevoele. En ek meen dat ek ook die Gees van God het.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953