MARKUS 2:20

MARKUS 2:20 NLV

Maar daar kom ’n tyd wanneer die bruidegom van hulle af weggeneem sal word. Dán sal hulle vas.
NLV: Nuwe Lewende Vertaling
Deel