GENESIS 5:3

GENESIS 5:3 NLV

Toe Adam 130 jaar oud was, is sy seun Set gebore. Hy was die ewebeeld van sy pa.
NLV: Nuwe Lewende Vertaling
Deel