Matyu 1:17

Matyu 1:17 KBMNT

Be Ablaham natunggen as natusgen weik etok ge gile gitangi bulwer 14, be Devit natunggen as natusgen weik etok ge gile gitangi bulwer 14 be ile imbweg kapual-lu nangge Babilon. Be eisir ete imbweg kapual-lu ok natusgen as natusgen weik etok ge gile gitangi bulwer 14 be Malia gikuv Amol ebe Pomate geb ve nemb amolmol ru ok.
KBMNT: Yisu Kilisi ane Binge Vie Giengk Iwal Avos
Deel