Що таке біблійна справедливість?

День 1 з 4 • Читання на сьогодні

Роздуми

Що таке справедливість?Величезне значення у нашому житті відіграють стосунки, а найчастішою причиною розладів у відносинах є непорозуміння. Кожен із нас бачить ситуацію по-своєму, але не кожен здатен зрозуміти чому інша людина не розділяє його бачення і час від часу це переростає в прикрий конфлікт. Проблема полягає в тому, що наші світогляди та способи мислення відрізняються. Справедливість часто стає однією з таких неоднозначностей. Зокрема, соціальна справедливість - це досить дискусійний термін, який має відмінне значення для різних груп людей. Його часто використовують як кліше-виправдання нелегітимних форм правління, які пропагують перерозподіл багатства та розширення повноважень громадянського уряду. Такий погляд є відкиненням істинної справедливості, тому що біблійна заповідь "не вкради" між іншим включає в себе й крадіжку, санкціоновану владою, з метою перерозподілу майна та незаконного стягнення зборів. Ось чому я вживаю термін "біблійна справедливість". Біблійна правда обороняє свободу індивідуума, одночасно закликаючи нас до відповідальності. Це справедливе та неупереджене застосування норм морального закону Бога в суспільстві. В свою чергу, справедливість, яка виключає Бога, немає чіткого загальновизнаного визначення. Отже, щоб зрозуміти це поняття, нам необхідно звернутися до Святого Письма. Біблія осуджує несправедливість, тому що Бог це робить. Як остаточний Законодавець, Він рішуче виступає проти неї. Його закони - праведні та непоєднувані з упередженістю, бо справедливість визначає моральний стандарт, за яким Бог вимірює поведінку людини. Отже, в основі біблійної справедливості лежить неупереджене застосування морального закону Бога в усіх галузях життя суспільства, включаючи економіку, політику, соціальну сферу чи кримінальне правосуддя. Будь-яке інше визначення справедливості буде нецілісним. Що вам спадає на думку, коли чуєте словосполучення "соціальна справедливість"?