Вiд Матвiя 16:25

Вiд Матвiя 16:25 UBIO

Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її, хто ж за Мене свою душу погубить, той знайде її.
UBIO: Біблія в пер. Івана Огієнка, 1962
Поділитися

Безплатні плани читання ти молитовні роздуми доВiд Матвiя 16:25