İsa: Zafer Bayrağımız

Teşvik Sözleri


Tek bir günahlı eylemin bütün insanlığı Tanrı’dan uzak düşürmesi gibi, doğru insanın kendini feda etmesi de, bütün insanların günahını örterek aklanmayla barışma yolunu sağladı.Günah Karşısında ZaferAdem ve Havva Cennet Bahçesinde, Tanrı’ya ilk kez itaatsizlik ederek iyiyle ve kötüyü bilme ağacının meyvesini yediğinde, günah insanlık doğasının bir parçası haline geldi. O zamandan beri insanlar, bu günah nedeniyle doğal olarak Tanrı’dan ayrı olarak doğdular. O mükemmel olduğu için, basitçe, Tanrı günah yakınında durmaz. Eski Antlaşma'da, İsraillilerin günah bağışlatmak üzere sık sık kusursuz bir kuzuyu feda etmeleri gerekiyordu. Sunu, günahın borcunu karşılamak için mükemmel olmalıydı. Bir insanın Tanrı’nın önünde durabilmesinin tek yolu buydu.İsa sık sık “Tanrı’nın Kuzusu” olarak anılır, çünkü çarmıhtaki fedakârlığı insanlığın günahını örtüyordu. Çarmıhın birçok mucizesinden biri, Adem ve Havva’nın işlediği günahın lanetini tersine çevirmesidir: Tek bir günahlı eylemin bütün insanlığı Tanrı’dan uzak düşürmesi gibi, doğru insanın kendini feda etmesi de, bütün insanların günahını örterek aklanmayla barışma yolunu sağladı (Ro.5:16-19’dan). İsa kendi hayatını bizim için verdiğinden, Tanrı ile tekrar ilişki kurma fırsatımız vardır. Tanrı bize baktığında, günahımızı görmez - Oğlu’nun doğruluğunu görür.Bu Diriliş haftasına girerken, günahımızı örtmek üzere hayatını verdiğinde İsa’nın bize bağışladığı inanılmaz armağan üzerinde biraz zaman geçirin. Elçi Pavlus Romalılar 6:23’de, “günahın ücreti ölümdür” diyerek başlar. Bizler, Tanrı’dan sonsuz ayrılığa mahkum olarak, doğruluktan yoksun ve aslında ölü durumdaydık. Ancak Pavlus ayete şu belirleyici, kurtaran gerçekle devam eder: “Tanrı’nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa’da sonsuz yaşamdır.” İsa’ya şükürler olsun ki, günahımızın borcu ödendi ve sonsuza dek Tanrı’nın huzurunda olacağız!Ayrıca, İsa bizi doğruluğuyla koruduğundan (kapladığından), hayatımızda günahın gücünden özgürüz. Eski günahkâr doğanıza köleleştirilmeye izin vermeyin. İsa günah karşısında zafer kazandı ve bu zaferi sizinle özgürce paylaştı! Özgürlük için serbest bırakıldınız. Özgürce yürüyün!Bugünkü resmi indirin.