Kullanım Koşulları

Son değişiklik: 25 Mayıs 2018

YouVersion'ın size Gizlilik Politikası'nın İngilizce sürümünün bir çevirisini sağladığı durumlarda, çevirinin yalnızca size kolaylık sunmak için sağlandığı ve Gizlilik Politikası'nın İngilizce sürümlerinin YouVersion ile ilişkinizde hüküm süreceğini kabul edersiniz. Gizlilik Politikasının İngilizce versiyonunun söylediği ve bir çevirinin söylediği konular arasında bir çelişki varsa, İngilizce versiyonu önceliğe sahip olacaktır.


Bu Şartların Kabulü

bible.com, youversion.com ve / veya YouVersion mobil uygulamaları olan Kutsal Kitap Uygulaması, Çocuklar için Kutsal Kitap Uygulaması ve Bible Lens (hepsi birlikte; “YouVersion”) kullanarak, ister ziyaretçi ister kayıtlı bir kullanıcı olsun, bu Şartları kabul etmiş olursunuz. YouVersion kullanmaya başlamadan önce lütfen bu Şartları ve Gizlilik Politikası'nı dikkatli bir şekilde okuyun. Bu Şartları veya Gizlilik Politikasını kabul etmiyorsanız, YouVersion'a erişmemeli veya kullanmamalısınız.

Şartlarda Değişiklikler

YouVersion, Life Covenant Church, Inc. (“Life.Church”, “we” veya “us”) tarafından sunulmaktadır. Bu Şartları zaman zaman kendi takdirimize bağlı olarak değiştirebilir ve güncelleyebiliriz. Herhangi bir değişiklik, bunları yayınladığımız zaman geçerlidir. Gözden Geçirilmiş Şartların yayınlanmasını takiben YouVersion kullanmaya devam etmeniz, değişiklikleri kabul ettiğiniz ve aynı fikirde olduğunuz anlamına gelir.

YouVersion'daki Değişiklikler

Her zaman YouVersion ve tüm özelliklerini sunmayı ümit ederken, YouVersion veya herhangi bir parçanın, bölümün veya işlevin size bildirmeden durdurma veya değiştirme hakkını saklı tutarız. YouVersion'ın tümünün veya herhangi bir kısmının herhangi bir zamanda kullanılamaması durumunda sorumluluk kabul etmeyeceğiz.

Siz ve YouVersion Erişiminiz Hakkında Bilgi

YouVersion üzerinden veya aracılığından topladığımız tüm bilgiler Gizlilik adresindeki bilgileri tabidir. YouVersion kullanarak, Gizlilik Politikasıuyarınca bilgilerinizle ilgili olarak tarafımızdan alınan tüm eylemleri kabul etmiş olursunuz.

İzinli ve İzinsiz Kullanım

Bu Hükümler, Kişisel ve ticari olmayan kullanımınız veya kar amacı gütmeyen kuruluşunuzun dahili kullanımı için bu Şartlara uygun olarak YouVersion'u kullanmanıza izin verir. Size açıkça verilmeyen tüm haklar Life.Church tarafından saklıdır. İzin verilmediğini ve YouVersion'ı şu şekilde kullanmayacağınızı kabul edersiniz:

 • herhangi bir federal, eyalet, yerel veya uluslararası yasa veya yönetmeliği ihlal eden herhangi bir şekilde;
 • uygunsuz içeriklere maruz bırakarak, kişisel olarak tanımlanabilir bilgi talep ederek veya başka bir şekilde istismar etmek, zarar vermek ya da küçüklere zarar vermek ya da bunlara zarar vermeye teşebbüs etmek amacıyla;
 • Life.Church veya başka bir YouVersion kullanıcısı dahil olmak üzere herhangi bir şirketi veya kişiyi taklit etme veya taklit etmeye teşebbüs etmek;
 • tarafımızdan belirlendiği üzere, Life.Church veya YouVersion kullanıcılarına zarar verebileceği ya da yükümlülük altına girebileceği başka herhangi bir davranışta bulunmak;
 • YouVersion'ı devre dışı bırakabilecek, aşırı yükleyebilecek, zarar verebilecek veya bozabilecek ya da başka birinin YouVersion kullanımını etkileyebilecek herhangi bir şekilde;
 • herhangi bir amaç dahilinde YouVersion'a erişmek için herhangi bir robot, örümcek veya diğer otomatik cihaz, işlem veya araçları kullanmak;
 • herhangi bir virüs, Truva atı, solucan, mantık bombası veya kötü niyetli veya teknolojik olarak zararlı olan diğer materyalleri tanıtmak;
 • YouVersion veya YouVersion'a bağlı herhangi bir sunucu, bilgisayar veya veri tabanının herhangi bir parçasına yetkisiz erişim, müdahale etme, hasar verme veya bozma girişiminde bulunmak;
 • hizmet dışı saldırısı veya dağıtılmış hizmet dışı saldırısı yoluyla YouVersion'a saldırmak; ve
 • YouVersion'ın düzgün çalışmasına başka şekilde müdahale etme girişiminde bulunmak.

Ayrıca Life.Church tarafından belirlendiği şekilde, kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir materyali göndermeyeceğinizi, bilerek almayacağınızı, yüklemeyeceğinizi, indirmeyeceğinizi, kullanmayacağınızı veya yeniden kullanmayacağınızı kabul edersiniz:

 • iftira niteliğinde, müstehcen, uygunsuz, taciz edici, saldırgan, rahatsız edici, şiddet içerikli, nefret dolu, kışkırtıcı veya başka türlü sakıncalı herhangi bir materyal içerir;
 • ırk, cinsiyet, din, milliyet, engellilik, cinsel yönelim veya yaşa dayalı olarak her türden müstehcen veya pornografik materyali, şiddeti veya ayrımcılığı teşvik eder;
 • herhangi bir patent, ticari marka, ticari sır, telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet haklarını veya başka herhangi bir kişinin diğer haklarını ihlal eder;
 • başkalarının yasal haklarını (tanıtım ve gizlilik hakları dahil) ihlal eder veya geçerli yasalar veya yönetmelikler uyarınca herhangi bir medeni veya cezai sorumluluğu doğurabilecek herhangi bir materyal içerir; veya
 • yasa dışı herhangi bir faaliyeti teşvik eder, ya da herhangi bir hukuka aykırı eylemi savunur, teşvik eder ya da yardım eder;
 • yarışmalar, çekilişler ve diğer satış promosyonları, takas veya reklam gibi ticari faaliyetler veya satışlar içerir; ve
 • materyalin Life.Church tarafından veya başka bir kişi veya tüzel kişi tarafından yayıldığı veya onaylandığı izlenimini verir.

Kullanıcı Katkıları

YouVersion, kullanıcıların diğer kullanıcılara veya diğer kişi içeriklerine veya materyallerine (topluca “Kullanıcı Katkıları”), YouVersion üzerinden veya aracılığıyla gönderme, sunma, yayınlama, görüntüleme veya iletme olanağı sağlayan etkileşimli özellikler içerir.

Bununla birlikte, Kullanıcı Katkılarını veya başka bir materyali, yayına girmeden veya YouVersion yoluyla göndermeden önce incelemeyi taahhüt etmiyoruz ve gönderildikten sonra sakıncalı malzemenin derhal kaldırılmasını sağlayamıyoruz. Bu nedenle, herhangi bir kullanıcı veya üçüncü tarafın sağladığı iletimler, iletişim veya içerikle ilgili herhangi bir eylem veya eylemsizlikten dolayı sorumluluk kabul etmeyiz.

Tüm Kullanıcı Katkıları bu Şartlara uymalıdır. Herhangi bir Kullanıcı Katkısını YouVersion üzerinden veya aracılığıyla sağladığınızda, bize ve servis sağlayıcılarımıza ve bunların her biri ve onların lisans sahipleri, ardılları ve atamalarına, kullanım, çoğaltma, değiştirme, gerçekleştirme, görüntüleme, dağıtma veya diğer Üçüncü taraflara, talep ettiğiniz veya başka şekilde kullandığınız YouVersion işlevselliğini sunmak için bu tür herhangi bir materyali kullanmasına izin vermiş olursunuz. Kullanıcı Katkıları ile ilgili tüm haklara sahip olduğunuzu veya bunları kontrol ettiğinizi ve bu lisansı verme hakkına sahip olduğunuzu ve Kullanıcı Katkılarınızın tümünün bu Şartlara uyup uymadığını beyan ve taahhüt etmektesiniz. Sizin tarafınızdan veya diğer herhangi bir kullanıcı tarafından gönderilen Kullanıcı Katkılarının içeriği veya doğruluğu konusunda hiçbir üçüncü tarafa karşı sorumlu veya yükümlü değiliz.

Hesap Güvenliği

YouVersion, kullanıcıların YouVersion'a belirli bilgileri sağlamasını gerektiren bir hesap (“Üyeler”) oluşturmasına izin verir. Sağladığınız tüm bilgiler, bir üye olmak ve YouVersion'a kaydolmak, ve YouVersion üzerinde herhangi interaktif özelliklerin kullanımı yoluyla sağlanan bilgiler de dahil ama sınırlı olmamak üzere, Gizlilik ile bize tabi olma konusunda hemfikir olursunuz ve tüm eylemlerin ve Gizlilik Politikamızile tutarlı olarak yaptığımız her eylemi kabul edersiniz.

Güvenlik prosedürlerimizin bir parçası olarak bir kullanıcı adı, şifre veya benzeri bilgiler seçer veya bunlar size sağlanırsa, bu bilgileri gizli tutmayı ve kullanıcı adınıza veya parolanıza yetkisiz erişim veya kullanım ihlalini veya başka bir güvenlik ihlalini derhal bildirmeyi kabul edersiniz. Herhangi bir kullanıcı adı, şifre veya başka bir tanımlayıcıyı, sizin tarafınızdan seçilen veya tarafımızdan temin edilen herhangi bir zamanda, bu Şartların herhangi bir hükmünü ihlal ettiyseniz, herhangi bir zamanda devre dışı bırakma hakkına sahibiz.

İzleme ve Yürütme; Yasal uyum; Sonlandırma

Şu haklara sahip olduğumuzu kabul edersiniz:

 • bu Şartların ihlali, üçüncü taraf haklarının ihlali, başkalarının kişisel güvenliğine yönelik bir tehdit olduğuna inandığımızda, Üye hesabı veya Kullanıcı Katkısı ile ilgili herhangi bir eylemde bulunmak veya YouVersion veya Life.Church ile ilişkili iyi niyete yönelik bir tehdit veya sorumluluk veya zarar olduğunu gördüğümüzde tamamen kendi takdirimize göre gerekli veya uygun gördüğü herhangi bir kullanıcı hakkında işlem yaparız;
 • sınırlama olmaksızın, yasaların uygulanmasına ve bilgilerinizin ifşa edilmesine ilişkin her türlü yasa dışı veya yetkisiz kullanım için gerekli adımı atarız; ve
 • bu Şartların herhangi bir şekilde ihlal edilmesi de dahil olmak üzere, herhangi bir nedenden ötürü veya herhangi bir sebepten dolayı YouVersion'un tümüne veya bir kısmına erişiminizi sona erdirebilir veya askıya alabiliriz.

Yukarıda belirtilenleri sınırlamadan, YouVersion üzerinde veya aracılığıyla herhangi bir materyali yayınlayan kimselerin kimliğini veya diğer bilgilerini ifşa etmemizi talep eden veya yönlendiren herhangi bir kanun uygulayıcı makam veya mahkeme emri ile tam olarak işbirliği yapma hakkına sahibiz. LIFE.CHURCH VEYA YASA UYGULAYACILARININ SORUŞTURMA SONUÇLARI YÜZÜNDEN YAPILAN EYLEMLERDEN VE YASAL SORUŞTURMA SONUCU VEYA SÜRECİ OLARAK SÖZÜ GEÇEN TARAFLAR TARAFINDAN YAPILAN EYLEMLERİN SONUCUNDA GERÇEKLEŞEN HERHANGİ BİR ŞİKAYETDEN LIFE.CHURCH VE YETKİLİLERİ VE HİZMET SAĞLAYICILARINI VE TÜM ÇALIŞANLARINI, GÖREVLİLERİNİ VE YÖNETECİLERİNİN ZARAR GÖRMESİNE İZİN VERMEYECEKSİNİZ.

Bilgi ve Çevirilere olan Güveniniz

YouVersion üzerinde veya aracılığıyla sunulan bilgiler, yalnızca genel bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini veya kullanışlılığını garanti etmiyoruz. Bu bilgilere verdiğiniz herhangi bir güven kesinlikle kendi sorumluluğunuzdadır. Ayrıca, çeşitli dillerde YouVersion'da bulunan bilgileri sağlamaya gayret etmemize rağmen, YouVersion içeriğinin İngilizce dışındaki dillere çeviriler bize diğer taraflarca sunulmakta ve bu çevirilerin doğruluğunu temsil etmiyor veya garanti etmiyoruz. Sizin tarafınızdan veya başka herhangi bir ziyaretçiye, sizin veya başka herhangi bir ziyaretçiye ya da içeriklerinden haberdar olabilecek herhangi bir kişiye verdiğiniz güvene bağlı sorumluluk ve sorumluluğu reddediyoruz.

Fikri Mülkiyet Hakları

YouVersion ve içeriği, özellikleri ve işlevselliği (tüm bilgiler, yazılımlar, metinler, görüntüler, resimler, videolar ve sesler ve bunların tasarımı, seçimi ve düzenlenmesi dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) Life.Church, onun lisans verenleri veya bu tür malzemelerin diğer sağlayıcılarına aittir ve Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası telif hakkı, ticari marka, patent, ticari sır ve diğer fikri mülkiyet veya mülkiyet hakları kanunları tarafından korunmaktadır.

Logolar ve Tasarımlar

YouVersion adı, Life.Church adı ve logosu, tüm ilgili isimler, logolar, ürün ve hizmet adları, tasarımlar ve sloganlar Life.Church'un ticari markaları ve / veya telif haklarıdır. Bu işaretleri ve telif haklarını Life.Church'un önceden yazılı izni olmadan kullanamazsınız. YouVersion'daki diğer tüm isimler, logolar, ürün ve hizmet isimleri, tasarımlar ve sloganlar kendi sahiplerinin ticari markalarıdır.

Fikri Mülkiyet İhlali

Kullanıcı Katkıları da dahil olmak üzere, herhangi bir YouVersion içeriğinin, telif hakkı dahil olmak üzere fikri mülkiyet haklarınızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız, lütfen telif hakkı ihlali bildirimini legal@life.churchadresine gönderin. Lütfen tekrarlayan ihlallerin kullanıcı hesaplarını sonlandırmak için Life.Church politikasının olduğunu unutmayın.

Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Hizmetleri

YouVersion, üçüncü taraflarca sağlanan içeriği içerebilir. YouVersion, üçüncü taraflarca sağlanan diğer sitelere ve pop-up'lara ve benzer kaynaklara bağlantılar içeriyorsa, bu bağlantılar ve kaynaklar yalnızca size kolaylık sağlamak için sunulmuştur. Bu sitelerin veya kaynakların içerikleri üzerinde herhangi bir kontrolümüz yoktur ve bunlar için herhangi bir sorumluluk kabul etmeyiz veya kullanımınızdan doğacak herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu değildir. YouVersion'dan bağlanan üçüncü taraf web sitelerinden herhangi birine erişmeye karar verirseniz, tamamen kendi sorumluluğunuzdadır ve bu tür web sitelerinin kullanım koşullarına tabidir. Bu materyallerde ifade edilen tüm beyanlar ve / veya görüşler ve Life.Church tarafından sağlanan içerikten başka sorulara ve diğer içeriklere verilen tüm yazılar ve yanıtlar, yalnızca bu materyalleri sağlayan kişi veya kuruluşun görüşleri ve sorumluluğu altındadır. Bu malzemeler mutlaka Life.Church'un fikrini yansıtmamaktadır. Herhangi bir üçüncü şahıs tarafından sağlanan herhangi bir materyalin içeriği veya doğruluğu konusunda sizin veya herhangi bir üçüncü tarafın sorumluluğu veya yükümlülüğü bulunmamaktadır.

YouVersion ve Sosyal Medya Özellikleriyle bağlantı kurma

YouVersion, diğer üçüncü taraf web siteleri ve uygulamalarının yanı sıra sosyal medyaya bağlanmanızı veya bunlardan bağlantı kurmanızı veya YouVersion ve bu üçüncü taraf hizmetlerine bilgi ve iletişimi paylaşmanızı sağlayan belirli özellikler sağlayabilir. Bu özellikleri yalnızca tarafımızca görüntülendikleri içeriğe uygun olarak ve bu Şartlara ve bu özelliklere ilişkin sağladığımız ek şart ve koşullara uygun olarak kullanabilirsiniz. Bu özelliklerin tümünü veya herhangi birisini kendi takdirimize bağlı olmaksızın herhangi bir zamanda devre dışı bırakabiliriz.

Coğrafi Kısıtlamalar

YouVersion'ın sahibi Life.Church, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Oklahoma eyaletinde bulunuyor. YouVersion veya içeriğinin herhangi birinin ABD dışında erişilebilir veya uygun olduğunu iddia etmiyoruz. YouVersion'a erişim belirli kişiler veya belirli ülkeler tarafından yasal olmayabilir. YouVersion'a Amerika Birleşik Devletleri dışından erişirseniz, bunu kendi inisiyatifinizde gerçekleştirirsiniz ve yerel yasalara uymaktan sorumlu olursunuz.

Taahhüdlerin Reddi

YOUVERSION KULLANIMINIZ, İÇERİĞİ VE HERHANGİ BİR İŞLEVSELLİK, HİZMET VEYA GELİŞTİRİLMESİNDEN ELDE EDİLEN ÜRÜNLER, HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN “OLDUĞU GİBİ” VE “MEVCUDİYETTEKİ GİBİ” ESASIYLA VEYA DOLAYLI OLARAK KENDİ SORUMLULUĞUNUZDADIR. NE LIFE.CHURCH NE DE LIFE.CHURCH İLE İLGİLİ HERHANGİ BİRİ TAMAMLANMA, GÜVENLİK, GÜVENİLİRLİK, KALİTE, DOĞRULUK VEYA YOUVERSION MEVCUDİYETİNDEN HERHANGİ BİR GARANTİ VEYA TEMSİLİYET VERMEZ. YUKARIDAKİ YASAL SÖZLEŞMENİN YASAKLANMASINDAN VEYA HERHANGİ BİR FONKSİYONİTE İÇERİĞİNDEN VEYA HİÇBİR HİZMETİN YA DA YA DA HERHANGİ BİR FONKSİYONA YA DA İHLAL EDİLDİĞİ GARANTİLERİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ, HATASIZ VEYA KESİNTİSİZ OLACAĞINDAN, BU SUNUCUDAN VİRÜSLER VEYA DİĞER ZARARLI BİLEŞENLERDEN VEYA SİZE VEYA BAŞKA BİR HİZMET VEYA BUNLARIN İHTİYAÇLARDAN ELDE EDİLEN HERHANGİ BİR İHTİYAÇ VEYA BEKLENTİLERİYLE BULUŞAN HERHANGİ BİR HİZMETTEN NE LIFE.CHURCH NE DE LIFE.CHURCH İLE BAĞLANTILI BİRİSİ GARANTİ VE TEMSİLİYET VERMEZ.

LIFE.CHURCH, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZIMNİ, YASAL VEYA DİĞER TÜM GARANTİLERİ REDDEDER.

YUKARIDAKİ, GEÇERLİ YASALARIN ALTINDA YER ALMAYACAĞI VEYA DAHİL OLMAYAN GARANTİLERİ ETKİLEMEZ.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

HİBÇİR OLAYDA LIFE.CHURCH, ONUN LİSANS VERENLERİ, HİZMET SAĞLAYICILARI VEYA ÇALIŞANLARINDAN, TEMSİLCİLERİNDEN, GÖREVLİLİERİNDEN, YA DA YÖNETİCİLERİNDEN HERHANGİ BİRİ, KULLANICILARI VEYA DAVRANIŞIN HERHANGİ BİR YASAL OLARAK KULLANILMASINA VEYA KULLANIM İLE BAĞLI OLMADIĞINA VEYA KULLANILAMADIĞINA BT'YE BAĞLI HERHANGİ BİR WEB SİTESİNİ KULLANMAK İÇİN, HERHANGİ BİR SİTE İÇERİSİNDEN VEYA BUNLARLA İLGİLİ HERHANGİ BİR İÇERİK, YA DA DİĞER WEB SİTELERİNDEN VEYA HERHANGİ BİR YETKİLİ VEYA HERHANGİ BİR YETKİLİ, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ YA DA SONUÇTA YA DA ZAMAN HASARLARLA SINIRLI OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR HİZMET VEYA SUNULAN ÜRÜNLER KİŞİSEL YARALANMA, AĞAÇ VE SORUMLULUK, DUYGUSAL KESME, GELİR KAYBI, KAZANÇ KAYBI, İŞ KAYBI VE BEKLENEN TASARRUF KAYBI, KULLANIM KAYBI, İYİ ÖDEMELER KAYBI, VERİ KAYBI VE TARAFINDAN NEDEN OLDUĞU (İHMAL OLMAK ÜZERE), BREACH SÖZLEŞME VEYA DİĞER ŞEKİLDE, YAYGINLAŞTIRILMASI HALİNDE BUNA BAĞLI ZARARLARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YUKARIDAKİ, GEÇERLİ YASALARIN ALTINDA YER ALMAYACAĞI VEYA DAHİL OLMAYAN GARANTİLERİ ETKİLEMEZ.

Taviz

Life.Church, iştirakleri, lisans verenleri ve hizmet sağlayıcıları ile bunların ve onların görevlileri, direktörleri, çalışanları, yüklenicileri, acenteleri, lisans verenleri, tedarikçileri, ardılları ve hak talepleri, yükümlülüklerinden doğan ve aleyhinde, bu Şartları ihlal ettiğinizden ya da Kullanıcı Katkılarınız dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Siz, ya da Sizin Yeterlilik Kullanımınızı ihlal ettiğinizden kaynaklanan zararlar, hükümler, ödüller, zararlar, masraflar, masraflar ya da ücretler (makul avukat ücretleri dahil)bu Şartlarda açıkça yetkilendirilmedikçe veya YouVersion'dan edinilen bilgilerden herhangi birini kullanmadan, YouVersion içeriğinin, hizmetlerinin ve ürünlerinin kullanımı sınırlı olmamakla, zararsız görmeyi, savunmayı ve korumayı kabul edersiniz.

Düzenleyici Yasa ve Yargı yetkisi

YouVersion ve bu Koşullar ile ilgili tüm konular, anlaşmazlıklar veya hak talepleri (sözleşmesiz uyuşmazlıklar veya hak talepleri dahil), herhangi bir seçim veya yasa hükmündeki ihtilafa etki etmeden Oklahoma Eyaleti'nin iç hukuklarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır. ya da kural. Bu Şartlar ya da Tarafsızlıktan kaynaklanan ya da bunlarla ilgili olan herhangi bir yasal dava, eylem ya da işlem, Amerika Birleşik Devletleri federal mahkemelerinde ya da Oklahoma Eyaleti'nde bulunan her durumda Oklahoma Eyaleti mahkemelerinde münhasıran kurulacaktır. Oklahoma County. Bu Şartları kabul ederek ve YouVersion'ı kullanarak, bu tür mahkemeler tarafından sizin tarafınızdan yargı yetkisinin kullanılmasına itiraz edersiniz ve bu tür mahkemelere gidersiniz.

Feragat ve Bölünebilirlik

Life.Church, bu Şartlar altındaki haklarını yalnızca yazılı olarak feragat edebilir. Bu Şartların herhangi bir hükmünün bir mahkeme veya yetkili bir yargı yetkisi mahkemesi tarafından herhangi bir sebeple geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz olması halinde tutulması halinde, söz konusu hüküm, bu Şartların geri kalan hükümlerinin devam etmesini sağlayacak şekilde, asgari ölçüde ortadan kaldırılacak veya sınırlandırılacaktır. tam güç ve etki.

Tüm anlaşma

Bu Koşullar ve Gizlilik Politikamız, YouVersion ile ilgili olarak Life Covenant Church, Inc. ile aranızdaki tek ve tüm sözleşmeyi oluşturur ve YouVersion ile ilgili olarak hem yazılı hem de sözlü, önceki ve güncel tüm anlaşmaları, sözleşmeleri, beyanları ve garantileri geçersiz kılar.

Yorumlarınız ve Endişeleriniz

YouVersion 4600 E. 2nd St, Edmond, Oklahoma 73034 adresinde bulunan bir kar amacı gütmeyen kuruluş olan Life Covenant Church, Inc. tarafından işletilmektedir. Tüm geri bildirim, yorumlar, teknik destek ve YouVersion ile ilgili diğer iletişim talepleri yönlendirilmelidir. e-posta ile help@youversion.com veya web sitesi aracılığıyla help.youversion.com, ya da yukarıda adresine gönderilecek. Bize sağladığınız her türlü geri bildirim gizli değildir. Life.Church, bu bilgileri sınırsız olarak kullanmakta özgür olacaktır.