MEZMURLAR 62
TCL02

MEZMURLAR 62

62
62. Mezmur
Müzik Şefi Yedutun için - Davut'un mezmuru
1Canım yalnız Tanrı'da huzur bulur,
Kurtuluşum O'ndan gelir.
2Tek kayam, kurtuluşum,
Kalem O'dur, asla sarsılmam.
3Birini ezmek için daha ne vakte kadar
Hep birlikte üstüne saldıracaksınız,
Eğri bir duvara,
Yerinden oynamış bir çite saldırır gibi?
4Tek düşünceleri onu doruktan indirmektir.
Yalandan zevk alırlar.
Ağızlarıyla hayırdua ederken,
İçlerinden lanet okurlar. Sela
5Ey canım, yalnız Tanrı'da huzur bul,
Çünkü umudum O'ndadır.
6Tek kayam, kurtuluşum,
Kalem O'dur, sarsılmam.
7Kurtuluşum ve onurum Tanrı'ya bağlıdır,
Güçlü kayam, sığınağım O'dur.
8Ey halkım, her zaman O'na güven,
İçini dök O'na,
Çünkü Tanrı sığınağımızdır. Sela
9Sıradan insan ancak bir soluk,
Soylu insansa bir yalandır.
Tartıya konduğunda ikisi birlikte soluktan hafiftir.
10Zorbalığa güvenmeyin, yağma malla övünmeyin;
Varlığınız artsa bile, ona gönül bağlamayın.
11Tanrı bir şey söyledi,
Ben iki şey duydum:
Güç Tanrı'nındır,
12 # Eyü.34:11; Yer.17:10; Mat.16:27; Rom.2:6; 2Ti.4:14; Va.2:23 Sevgi de senin, ya Rab!
Çünkü sen herkese, yaptığının karşılığını verirsin.

Kutsal Kitap © The Bible Society in Turkey (Kitabı Mukaddes Şirketi), The Translation Trust / Yeni Yaşam Yayınları 2001, 2008

Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008 Hakkında Daha Fazlasını Öğrenin