MEZMURLAR 61
TCL02

MEZMURLAR 61

61
61. Mezmur
Müzik şefi için - Telli sazlarla - Davut'un mezmuru
1Ey Tanrı, yakarışımı işit,
Duama kulak ver!
2Sana seslenirim yeryüzünün öbür ucundan,
Yüreğime hüzün çökünce.
Erişemeyeceğim yüksek bir kayaya çıkar beni,
3Çünkü sen benim için sığınak,
Düşmana karşı güçlü bir kule oldun.
4Çadırında sonsuza dek oturmak
Ve kanatlarının gölgesine sığınmak isterim. Sela
5Çünkü sen, ey Tanrı, adaklarımı duydun,
Adından korkanların mirasını bana verdin.
6Kralın günlerine gün kat,
Yılları yüzyıllar olsun!
7Tanrı'nın huzurunda sonsuza dek tahtında otursun;
Onu sevgin ve sadakatinle koru!
8O zaman adını hep ilahilerle öveceğim,
Her gün adaklarımı yerine getireceğim.

Kutsal Kitap © The Bible Society in Turkey (Kitabı Mukaddes Şirketi), The Translation Trust / Yeni Yaşam Yayınları 2001, 2008

Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008 Hakkında Daha Fazlasını Öğrenin