Tillbe Gud

Tillbe Gud

6 dagar

Varje daglig läsning ger insikt i hur man tillber Gud i alla faser av livet och kommer att inspirera läsare att fokusera sitt hjärta helt på sin relation med Kristus. Denna andakt är baserad på R. T. Kendalls bok "Worshipping God" (Tillber Gud). (R. T. Kendall var pastor i Westminster Chapel i London, England, i tjugofem år.)

Vi vill tacka R. T. Kendall och Charisma House för att ha försett oss med denna läsplan. För mer information, besök gärna: http://bit.ly/kendallkindle
Om utgivaren

YouVersion använder cookies för att anpassa din upplevelse. Genom att använda vår webbplats accepterar du vår användning av cookies enligt beskrivningen i vår Integritetspolicy