Hebreerbrevet 4:8

Hebreerbrevet 4:8 NUB

Om Josua hade fört dem in i vilan, så skulle Gud inte efteråt ha talat om en ny dag.
NUB: nuBibeln
Dela