Hebreerbrevet 4:1

Hebreerbrevet 4:1 NUB

Låt oss därför noga och med fruktan ta vara på varandra, så att ingen blir efter på vägen, medan Guds löfte om att få komma in i hans vila fortfarande gäller.
NUB: nuBibeln
Dela