2 Moseboken 12:51

2 Moseboken 12:51 NUB

Den dagen ledde HERREN dem ut ur Egypten i ordnade härskaror.
NUB: nuBibeln
Dela