2 Moseboken 12:13

2 Moseboken 12:13 NUB

Blodet ska vara tecknet på husen där ni bor, och när jag ser blodet ska jag gå förbi er, och inget fördärv ska drabba er när jag slår Egypten.
NUB: nuBibeln
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till 2 Moseboken 12:13