1 Thessalonikerbrevet 1:9

1 Thessalonikerbrevet 1:9 NUB

för alla berättar själva om hur ni tog emot oss och vände er bort från avgudar för att tjäna den levande och sanna Guden
NUB: nuBibeln
Dela