1 Korintierbrevet 1:4

1 Korintierbrevet 1:4 NUB

Jag tackar alltid min Gud för att han har gett er sin nåd i Kristus Jesus.
NUB: nuBibeln
Dela