1 Korintierbrevet 1:31

1 Korintierbrevet 1:31 NUB

som det står skrivet: ”Den som vill skryta, ska skryta över Herren.”
NUB: nuBibeln
Dela