1 Korintierbrevet 1:23

1 Korintierbrevet 1:23 NUB

Men vi förkunnar den korsfäste Kristus, som för judarna är en stötesten och för hedningarna en dårskap.
NUB: nuBibeln
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till 1 Korintierbrevet 1:23