1 Korintierbrevet 1:22

1 Korintierbrevet 1:22 NUB

Judarna kräver tecken och grekerna söker vishet.
NUB: nuBibeln
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till 1 Korintierbrevet 1:22