Psalmernas bok 1
SB

Psalmernas bok 1

1
1 Salig är den man som inte följer de ondas råd,
inte står på syndares väg eller sitter bland smädare,
2 utan njuter av HERRENS undervisning
och mediterar över den dag som natt.
3 Han är lik ett träd planterat vid bäckar.
Det är fruktbärande vid rätt tid
och dess blad vissnar aldrig.
Allt han gör lyckas väl.
4 Så är det inte med de onda.
De liknar agnar spridda för vinden.
5 Därför ska de onda slås ut vid domen,
syndarna från de rättfärdigas församling.
6 För HERREN vakar över de rättfärdigas väg,
men de ondas väg leder till undergång.

Copyright © svenskbibel, 2012, 2013, 2016 Ragnar Blomfelt

Lär dig mer om Svenskbibel