Matteusevangeliet 1:8

Matteusevangeliet 1:8 SB

Asa var far till Joshafat, Joshafat var far till Joram, Joram var far till Ussia
SB: Svenskbibel
Dela