Matteusevangeliet 1:3

Matteusevangeliet 1:3 SB

Juda var far till Peres och Serach, och Tamar var deras mor. Peres var far till Hesron, Hesron var far till Ram
SB: Svenskbibel
Dela