Matteusevangeliet 1:2

Matteusevangeliet 1:2 SB

Abraham var far till Isak, Isak var far till Jakob, Jakob var far till Juda och hans bröder.
SB: Svenskbibel
Dela