Matteusevangeliet 1:17

Matteusevangeliet 1:17 SB

Därmed blir det tillsammans fjorton släktled från Abraham till David, fjorton led från David till fångenskapen i Babylon och fjorton led från fångenskapen i Babylon till Kristus.
SB: Svenskbibel
Dela