Matteusevangeliet 1:16

Matteusevangeliet 1:16 SB

och Jakob far till Josef, Marias man. Av henne föddes Jesus, som kallas Kristus.
SB: Svenskbibel
Dela