Matteusevangeliet 1:13

Matteusevangeliet 1:13 SB

Serubbabel far till Avihud, Avihud far till Eljakim, Eljakim far till Asor
SB: Svenskbibel
Dela