Mika 5

5
1
Fursten av Davids stad och hans segrar. Israels rensning från krig och avgudadyrkan.
 Nu må du samla dina skaror, du skarornas stad.  Bålverk har man rest upp mot oss;  Israels domare slår man      med ris på kinden. 2  Men du Bet-Lehem Efrata,  som är så ringa för att vara bland Juda släkter,  av dig skall åt mig utgå  en som skall bliva en furste i Israel,  en vilkens härkomst tillhör förgångna åldrar,      forntidens dagar. 3  Därför skola de prisgivas  intill den tid då hon som skall föda har fött;  då skall återstoden av hans bröder  få vända tillbaka till Israels barn. 4  Och han skall träda fram och vakta sin hjord      i HERRENS kraft,  i HERRENS, sin Guds,      namns höghet;  och den skall hava ro, ty han skall då vara stor      intill jordens ändar. 5  Och tryggheten skall vara sådan,  att om Assur vill falla in i vårt land  och tränga in i våra palats,  så kunna vi ställa upp mot honom sju herdar,  ja, åtta furstliga herrar; 6  och dessa skola avbeta Assurs land med svärd  och Nimrods land ända in i dess portar.  Så skall han rädda oss från Assur,      om denne vill falla in i vårt land      och tränga fram över våra gränser. 7  Då skall Jakobs kvarleva  vara bland många folk  såsom dagg från HERREN,  såsom en regnskur på gräs,  vilken icke dröjer för någon mans skull  eller väntar för människobarns skull. 8  Och Jakobs kvarleva skall då vara bland hedningarna,  mitt ibland många folk,  såsom ett lejon bland boskap i skogen,  såsom ett ungt lejon bland fårhjordar,  vilket förtrampar, var det går fram,  och griper sitt rov utan räddning. 9  Ja, må din hand vara upplyft över dina ovänner,  och må alla dina fiender bliva utrotade! 10  Och det skall ske på den dagen, säger HERREN,  att jag skall utrota dina hästar ur ditt land  och förstöra dina vagnar; 11  jag skall utrota städerna i ditt land  och riva ned alla dina fästen; 12  jag skall utrota all trolldom hos dig,  och inga teckentydare skola mer träffas hos dig; 13  jag skall utrota dina beläten      och dina stoder ur ditt land,  så att du icke mer skall tillbedja      dina händers verk; 14  jag skall omstörta dina Aseror      och skaffa dem bort ur ditt land;      och dina städer skall jag ödelägga. 15  Och i vrede och förtörnelse      skall jag utkräva hämnd av hednafolken,      dem som icke hava varit hörsamma.

Nu markerat:

Mika 5: SVEN

Märk

Dela

Kopiera

None

Vill du ha dina höjdpunkter sparade på alla dina enheter? Registrera dig eller logga in

YouVersion använder cookies för att anpassa din upplevelse. Genom att använda vår webbplats accepterar du vår användning av cookies enligt beskrivningen i vår Integritetspolicy